Kymsoten luottamusmiehet

Kymsoten alueella toimivat ammattiosastojen 705, 706, 707 ja 708
yhdessä järjestämissä luottamusmiesvaaleissa valittiin superilaiset
luottamusmiehet Kymsoteen kaudeksi 2019-2022 seuraavasti:
 

Pääluottamusmies, päätoiminen: Hannele Nupponen

Luottamusmies, päätoiminen, joka toimii varapääluottamusmiehenä: Liisa Onni

Luottamusmies, 3 pv/ vko: Petra Kaijanmäki

Luottamusmies, 2 pv/ vko: Mia Hokkanen

Työpaikkakohtaiset luottamusmiehet (ilman ajankäyttöä)

Tanja Levaste
Ritva Miilumäki
Seija Piipponen-Pekkola
Tiina Timonen
Jaana Vanhakarhu