Kymsoten luottamusmiehet

Kymsoten alueella toimivat ammattiosastojen 705, 706, 707 ja 708
yhdessä järjestämissä luottamusmiesvaaleissa valittiin superilaiset
luottamusmiehet Kymsoteen vuosiksi 2019-2022.
 

Pääluottamusmies: Hannele Nupponen

Luottamusmies, joka toimii varapääluottamusmiehenä: Liisa Onni

Luottamusmies, Terveyden ja Ikääntymisen palvelualue: Petra Kaijanmäki

Luottamusmies, Osallisuuden palvelualue: Mia Hokkanen

Työpaikkakohtaiset luottamusmiehet ilman ajankäyttöä

Tanja Levaste
Ritva Miilumäki
Jaana Vanhakarhu